Historia y Espacio
Núm. 9 (1983)

DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v0i9

Publicado: 2018-08-24

DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v0i9.6785
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v0i9.6787
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v0i9.6792
  • Páginas : 114-125 |
  • 102
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v0i9.6794
  • Páginas : 125-130 |
  • 84
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v0i9.6795
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v0i9.6796
DOI: https://doi.org/10.25100/hye.v0i9.6798